-----

Doporuč a získaj zľavomince

Váš e-mail:

Sem napíšte Váš e-mail, na ktorý sa budú pripočítavať obdržané zľavomince za doporučenie priateľom. Musíte mať tento e-mail zaregistrovaný.

Zľavomince sa na Váš profil pripočítajú len v prípade ak si Váš doporučený priateľ zakúpi cez náš portál aspoň jeden zľavový kupón.

Ako to funguje?

Do koloniek uvedených nižšie napíšte meno a priezvisko Vášho priateľa, ktorému chcete náš portál doporučiť a stlačte tlačítko "Doporuč".

Odmena v podobe navýšenia Vášho konta do bonusového programu bude pripísaná do profilu až Vami doporučený priateľ nakúpi (aktívne doporučenie) a Vy obdržite zľavomince. Pokiaľ Vami doporučený priateľ ešte nenakúpil, zobrazí sa to Vašom profile ako “pasívne doporučenie” a zľavomince ešte neobdržíte.

Doporučenie priateľom

Za každého! doporučeného priateľa, ktorý u nás nakúpi,

obdržíte 10 zľavomincí.

Vo Vašom profile môžete sledovať stav Vašich zľavomincí, ako aj počet aktívnych alebo pasívnych doporučení.